E-ticaret
Asistan

KVKK Aydınlatma Metni

Mağazamızda verilen tüm servis ve hizmetler Kocaeli Üniversitesi Teknoloii Geliştirme Bölgesi, Vatan Cad. No: 73E İç Kapı No: Z4 41275 Yeniköy, Basiskele, Kocaeli adresinde kayıtlı ve e-posta, faks, telefon gibi tüm iletişim bilgilerine aşağıda yer verdiğimiz Online Gömlek firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. onlinegomlek.com adresinde yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm sınai ve fikri haklar ile mülkiyet hakları Online Gömlek’na aittir.

Firmamıza ait onlinegomlek.com adresinden herhangi bir üyelik şartı aranmaksızın alışveriş yapabileceğiniz gibi aşağıda ayrıntılı şekilde izah ettiğimiz üzere üyelerin zaman zaman yapılacak indirimlerden faydalandırılması gibi nedenlerle üye olarak da alışveriş yapabilirsiniz.

Üye olarak alışveriş yapmayı tercih etmeniz halinde firmamız, üyelik için isim ve soy isim, adres, e-posta adresi ve telefon numarasından ibaret kişisel verilerinizi, sizleri zaman zaman yapacağımız  üyelere özel indirimlerden faydalandırmak, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini firmamız adına yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile işlemekteyiz.

Yukarıda saydığımız ve üyelerden alacağımız kişisel veriler, yurt içi ve yurt dışında yazılım hizmeti aldığımız firmalara, sanal POS hizmeti veren kuruluşlara aktarılabileceği gibi, özellikle siparişlerin hızlı ve doğru şekilde dağıtılabilmesi için lojistik ve teknik destek aldığımız (fatura kesimi vb.) yurt içindeki tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Üyelik sebebiyle yukarıda sayılan kişisel verilerini işlediğimiz veri sahibi kişiler, kişisel verileri ile ilgili aşağıda saydığımız haklara sahip olup konuyla ilgili işbu metinde yer verdiğimiz firmamıza ait iletişim bilgilerini kullanarak bizlere taleplerini iletebilirler.

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sitemize üye olduğunuz taktirde sizlere en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışılacaktır. Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan sadece ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplanmamaktadır.

Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olabilmektedir.

Üyelik sebebiyle firmamız tarafından işlenen kişisel veriler, firmamız tarafından kişisel verilerin korunması doğrultusunda alınan teknik, idari ve hukuki tedbirler gereği ve güvenlik şartları ile kişisel verilerin korunması politikası çerçevesinde gizlidir. Satın alma işlemi sırasında kullandığınız kredi/banka kartı bilgileriniz ise bankanızın ödeme sistemleri güvencesindedir.

Üyelik sebebiyle firmamız tarafından kişisel verileri işlenen üyeler, program kapsamında kişisel bilgi ve verilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir.

Ayrıca üyeler, üyeliklerini dilediği zaman sonlandırma hakkını haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz. Üyeliğin, üyenin kendisi veya Online Gömlek;nyası tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla üyenin talebi veya Onine Gömlek;nyası tarafından üyelik sebebiyle alınan tüm kişisel veriler re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Üyeler, Online Gömlek;nyası ile ve Online Gömlek;nyası üye ile SMS/kısa mesaj, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir.

Kişisel verileri işlenen üyeler tarafından internet sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, firmamızın kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak söz konusu bilgilerin üyelerin kullandığı cihazlardan ve bizzat üyeler tarafından girilmesi nedeniyle, bu bilgilerin ilgisiz kişilere erişmemesi için virüs programı dahil olmak üzere üyelerin cihazları üzerinde gerekli tedbirleri alma ile ilgili tüm sorumluluk üyelere aittir. 

Üyelik sebebiyle kişisel verileri işlenen kişilerin, kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile verilerle ilgili alınan idari ve teknik güvenlik önlemleri hakkındaki detaylı ve genel bilgilere ise https://onlinegomlek.com adlı internet sitemizde bulunan Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi, KVKK Saklama ve İmha Politikası ile KVKK Aydınlatma Metni bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yukarı